Begravningsplatser

Varje esbobo har rätt till gravplats oberoende av församlingstillhörighet. Man kan lösa in en gravplats endast i samband med dödsfall. Esbo församlingars servicecentral sköter ärenden som berör anskaffning av gravplats, kremering och urne- eller kistnedläggning samt gravskötsel. Ärenden som berör minnesmärken sköts av begravningsplatsens trädgårdsmästare. Anvisningar och blanketter för planering av minnesmärken kan beställas på gravkontoret.

Nya kistbegravningsplatser i Esbo finns på Klockarmalmens begravningsplats.

Nya urngravar finns i urnlunderna i Hagalund och Gräsa samt på Klockarmalmen. För krigsveteraner från Esbo finns en egen avdelning med urngravar vid Esbo begravningskapell.

Vid Gräsa urnlund och Esbo domkyrkas och Klockarmalmens begravningsplatser finns minneslunder där man kan strö ut den avlidnas aska utan urna. Aska utan urna kan också strös ut på gräset i Gräsa urnlund eller på gräset eller i skogen på Klockarmalmens konfessionslösa område. Vid urnenedläggningen bör urnan vara av nedbrytbart material.

I urnlunderna i Hagalund och Gräsa finns också kolumbariegravar, där man alltid använder icke-nedbrytbara urnor. På alla begravningsplatser kan den avlidnas aska också gravläggas i något annat värdigt, nedbrytbart kärl.

Personer som inte är bosatta i Esbo kan få gravplatser bara på Klockarmalmens begravningsplats, eller om man väljer en plats i en minneslund, i urnlundarna i Hagalund, Gräsa eller vid Esbo domkyrka.