Esbo domkyrkas begravninsgplats

Kyrkbacksvägen 1 (vid Esbo domkyrka)

Nya gravplatser endast i minneslundens anonyma avdelning.

Kyrkans begravningsplats invid den medeltida gråstenskyrkan har under århundradenas lopp förstorats i olika etapper. Begravningsplatsen har redan utvidgats fem gånger, så att totalarelen i dag är ca 11 hektar.

Den historiska delen av begravningsplatsen och förrättningskapellet ligger precis invid kyrkan. Också ett minnesmärke över de avlidna vilkas gravar blivit kvar i Karelen finns intill kyrkan.

De stupades gravar bildar en egen avdelning – för krigsveteraner finns en egen veteranlund, där man inte längre har möjlighet att reservera nya gravplatser.

Det finns också en minneslund där avlidnas aska kan strös ut anonymt. Minneslunden är det enda stället på Kyrkans begravningsplats där nya gravplatser kan reserveras. I minneslunden strös askan ut av begravningsplatsens personal utan att de anhöriga är närvarande.