Församlingsvalet 2018

Kyrkomötet beslöt i november 2017 att församlingsval hålls på tredje söndagen i november. Församlingsval förrättas nästa gång söndagen den 18 november 2018. Då  väljs medlemmar till församlingsrådet och till gemensamma kyrkofullmäktige.

Kandidatuppställningen avslutas 17.9.2018

Förhandsröstningen kommer att inledas på tisdagen efter den första söndagen i november och fortgå till lördagen, dvs. 6-10 november.

Också behörighetskraven på valnämndens medlemmar, valförrättare och valbiträden skärptes. En bestämmelse om att kandidater och att närstående till kandidater inte kan ställa upp som medlemmar i valnämnden eller fungera som valförrättare och valbiträden fogades till kyrkolagen och valordningen. Lagändringen ska ännu fastställas av riksdagen.

Mer information om församlingsvalet i Esbo svenska församling

 

logo
Förhandsröstning år 2014