Gemensamt Ansvar

Vad är GEMENSAMT ANSVAR?

Gemensamt Ansvar är den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling, som hjälper nödställda människor i Finland och utvecklingsländerna, utan att se till etnicitet, religion eller politisk övertygelse.

Av insamlingens behållning går 60 % till utvecklingssamarbete och katastrofhjälp genom Kyrkans Utlandshjälp och 20 % till ett inhemskt ändamål som fastställs årligen. Resterande 20 % riktas till det hjälparbete kyrkan och församlingarna utför.

Du kan betala in ditt bidrag på följande konton:
Aktia FI82 4055 0010 4148 41                    HELSFIHH
Nordea FI16 2089 1800 0067 75                NDEAFIHH
Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28   OKOYFIHH

Esbo svenska församlings referensnummer är 305080.

Gemensamt Ansvar-start söndag 4.2.2.2018

 

Esbo domkyrka, Kyrkparken 5, kl. 12.15 gudstjänst med små och stora. Terlinden, Wikman, Malmgren, barnkören Stämsökarna, dagklubbsbarnen och barnledarna.

Insamlingen Gemensamt Ansvar startar. GA-kyrklunch i församlingsgården. Pris 20 €/familj, alternativt 1 vuxen & 1 barn 10 €, 1 vuxen & 2 barn 15 €, barn under 3 år gratis. Lotteri, ansiktsmålning och nagellackning, GA-produkter, ungdomarnas tvålförsäljning och Symamsellernas försäljning. Ta med kontanter.

Gemensam ansvars logo.
Gemensamt Ansvar 2018 motverkar hunger.

Tag kontakt

Ann-Christine Wiik
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo