Gemensamt Ansvar

Vad är GEMENSAMT ANSVAR?

Gemensamt Ansvar är den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling, som hjälper nödställda människor i Finland och utvecklingsländerna, utan att se till etnicitet, religion eller politisk övertygelse.

Av insamlingens behållning går 60 % till utvecklingssamarbete och katastrofhjälp genom Kyrkans Utlandshjälp och 20 % till ett inhemskt ändamål som fastställs årligen. Resterande 20 % riktas till det hjälparbete kyrkan och församlingarna utför.

Du kan betala in ditt bidrag på följande konton:
Aktia FI82 4055 0010 4148 41                    HELSFIHH
Nordea FI16 2089 1800 0067 75                NDEAFIHH
Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28   OKOYFIHH

Esbo svenska församlings referensnummer är 305080.

Gemensam ansvars logo.