Arvet efter Luther år 2017

lö 7.10 kl. 15.00 - kl. 17.00

Sökö kapell

Föreläsnings- och diskussionsserien "Arvet efter Luther" börjar.

Markus Malmgren talar om "Luthersk kyrkomusik - en världslig sak". Övriga medverkande är Brita Ahlbeck, Johan Kanckos och Nina Kronlund. Teservering. Serien fortsätter fortsätter söndag 5.11 (med Brita Ahlbeck och Johan Kanckos) och lö 25.11 kl. 16 (med Emma Audas) i Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4.


Arrangör

Esbo svenska församling

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Skriftskolpräst

tf. kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Se också

to 20.9 kl. 13.00

Karabacka kapell

ti 25.9 kl. 12.00 -14.00

Olars kyrka

Församlingslunch

Församlingslunch
ti 25.9 kl. 13.00 -14.30

Köklax kapell

Träffdax

Träffdax