Arvet efter Luther år 2017

lö 7.10 kl. 15.00 - kl. 17.00

Sökö kapell

Föreläsnings- och diskussionsserien "Arvet efter Luther" börjar.

Markus Malmgren talar om "Luthersk kyrkomusik - en världslig sak". Övriga medverkande är Brita Ahlbeck, Johan Kanckos och Nina Kronlund. Teservering. Serien fortsätter fortsätter söndag 5.11 (med Brita Ahlbeck och Johan Kanckos) och lö 25.11 kl. 16 (med Emma Audas) i Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4.


Arrangör

Esbo svenska församling

Tag kontakt

Brita Ahlbeck
kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Johan Kanckos
tf. kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Se också

to 22.2 kl. 13.00

Karabacka kapell

Samling för seniorer och daglediga

Kom med på en trevlig träff mitt på dagen!
ti 27.2 kl. 13.00 -14.30

Köklax kapell

Träffdax för seniorer och daglediga.

Vi arbetar för internationelll diakoni och mission.
ti 27.2 kl. 16.00

Vita Huset

Symamsellerna

Handarbetsgrupp som arbetar för missionen och internationella diakonin.