Lovsångsmässa

sö 8.10 kl. 16.00 - kl. 18.00

Olars kyrka

Kom med på en lite annorlunda gudstjänst!

Johan Kanckos, Nina Kronlund och lovsångsteamet medverkar. Kyrkkaffe.


Arrangör

Esbo svenska församling

Tag kontakt

Johan Kanckos
tf. kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Nina Kronlund
kantor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Se också

sö 25.2 kl. 12.15

Esbo domkyrka

Högmässa

Andra söndagen i fastan. Tema: Bön och tro.
sö 4.3 kl. 10.00

Karabacka kapell

Tro och ljus-mässa

Tro och ljus-mässan är en enklare form av högmässa med lättfattligt språk.
sö 4.3 kl. 12.15 -13.45

Esbo domkyrka

Högmässa

Tredje söndagen i fastan. Tema: Jesus segrar över ondskans makter.