Lovsångsmässa

sö 8.10 kl. 16.00 - kl. 18.00

Olars kyrka

Kom med på en lite annorlunda gudstjänst!

Johan Kanckos, Nina Kronlund och lovsångsteamet medverkar. Kyrkkaffe.


Arrangör

Esbo svenska församling

tf. kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
kantor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Se också

lö 21.4 kl. 15.00 -17.00

Olars kyrka (finska sidan)

Konfirmation av Påskskriftskolan

Medverkande är pastor Brita Ahlbeck ochkantor Nina Kronlund.
sö 22.4 kl. 12.15

Esbo domkyrka

sö 22.4 kl. 16.00

Olars kyrka