Församlingslunch

ti 10.10 kl. 12.00 - kl. 14.00

Olars kyrka

Lunch, andakt och samvaro för daglediga i Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4.

Pris: 5 €.


Arrangör

Esbo svenska församling

diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo

Se också

ti 24.4 kl. 13.00 -14.30

Köklax kapell

ti 24.4 kl. 16.00

Vita Huset

Symamsellerna

Handarbetsgrupp som arbetar för missionen och internationella diakonin.
to 3.5 kl. 13.00 -14.30

Kalajärvi kapell

Samling för seniorer och daglediga

Samling för seniorer och daglediga