Handarbetsgruppen

ti 10.10 kl. 16.00 - kl. 19.00

Handarbetsgrupp som arbetar för mission och diakoni

Handarbete och trevlig samvaro


Arrangör

Esbo svenska församling

Se också

ti 24.4 kl. 13.00 -14.30

Köklax kapell

ti 24.4 kl. 16.00

Vita Huset

Symamsellerna

Handarbetsgrupp som arbetar för missionen och internationella diakonin.
to 3.5 kl. 13.00 -14.30

Kalajärvi kapell

Samling för seniorer och daglediga

Samling för seniorer och daglediga