Samling för seniorer

ti 10.10 kl. 13.00 - kl. 14.30

Köklax kapell

Samling för seniorer I köklax kapell

Arbetar för mission och diakoni


Arrangör

Esbo svenska församling

Se också

to 3.5 kl. 13.00 -14.30

Kalajärvi kapell

Samling för seniorer och daglediga

Samling för seniorer och daglediga
ti 8.5 kl. 12.00 -14.00

Olars kyrka

Församlingslunch

Församlingslunch