Samling för seniorer i Sökö servicehus

ti 10.10 kl. 13.00 - kl. 14.30

Sökö servicehus Sökösvängen 7

Vi är ett glatt seniorgäng och en diakon som träffas varannan vecka i Sökö servicehus. Välkommen med!

Temat för höstens träffar är Lina Sandell och dagens politik.


Arrangör

Esbo svenska församling

Tag kontakt

Nina Wallenius
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Se också

ti 27.2 kl. 13.00 -14.30

Köklax kapell

Träffdax för seniorer och daglediga.

Vi arbetar för internationelll diakoni och mission.
ti 27.2 kl. 16.00

Vita Huset

Symamsellerna

Handarbetsgrupp som arbetar för missionen och internationella diakonin.
on 28.2 kl. 13.00 -14.30

Södrik kapell

Samling för seniorer och daglediga i Södrik kapell

Vi fortsätter med Frälsarkransen.