Högmässa

sö 15.10 kl. 10.00 - kl. 11.30

Karabacka kapell

Nittonde söndagen efter pingst. Tema: Det dubbla kärleksbudet.

Medverkande: Mirja von Martens och Håkan Wikman. Kyrkkaffe.


Arrangör

Esbo svenska församling

Se också

on 20.12 kl. 19.00 -20.00

Olars kyrka

Ungdomsmässa och julfest

Terminsavslutning med julfest.
sö 24.12 kl. 11.00 -11.30

Köklax kapell

Julbön med små och stora

."Dagen är kommen! Kärlek triumferar. Kristus är född åt oss i Betlehem."
sö 24.12 kl. 12.00 -12.30

Esbo domkyrka

Julbön med små och stora

"Av himlens höjd jag kommen är, gott budskap jag till eder bär".