Braskväll för kvinnor

to 19.10 kl. 18.30 - kl. 20.30

Mataskär

Vi tänder brasan i internatet på Mataskär, dricker kvällste och diskuterar med kvällens gäst.

Teol.stud. Janette Lagerroos berättar om en studieresa till Israel.


Arrangör

Esbo svenska församling

Tag kontakt

Brita Ahlbeck
kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Se också

ti 27.2 kl. 13.00 -14.30

Köklax kapell

Träffdax för seniorer och daglediga.

Vi arbetar för internationelll diakoni och mission.
ti 27.2 kl. 16.00

Vita Huset

Symamsellerna

Handarbetsgrupp som arbetar för missionen och internationella diakonin.
on 28.2 kl. 13.00 -14.30

Södrik kapell

Samling för seniorer och daglediga i Södrik kapell

Vi fortsätter med Frälsarkransen.