Lovsångsmässa

sö 19.11 kl. 16.00 - kl. 17.15

Köklax kapell

Kom med på en lovsångsbetonad högmässa med lekmannaengagemang på Uppbrottets söndag!

Medverkande är Heidi Jäntti, Anne Hätönen och lovsångsteamet. Servering efter mässan.


Arrangör

Esbo svenska församling

Se också

sö 21.1 kl. 10.00

Karabacka kapell

Högmässa

Tredje söndagen efter trettondag. Tema: Jesus väcker tro.
sö 21.1 kl. 10.30

Olars kyrka

Högmässa

Tredje söndagen efter trettondag. Tema: Jesus väcker tro.
sö 21.1 kl. 12.15

Esbo domkyrka

Högmässa

Tredje söndagen efter trettondagen. Tema: Jesus väcker tro.