Högmässa på tredje söndagen i advent

sö 17.12 kl. 12.15 - kl. 13.45

Esbo domkyrka

På tredje söndagen i advent är temat "Bered väg för konungen".

I högmässan medverkar Brita Ahlbeck och Anne Hätönen. Kyrkkaffe i Sockenstugan. Välkommen!


Arrangör

Esbo svenska församling

Se också

sö 25.3 kl. 12.15

Esbo domkyrka

Högmässa

Palmsöndagen. Tema: Ärans konung på förnedringens väg.
sö 25.3 kl. 15.00

Sökö kapell

Gudstjänst med små och stora

Hela familjen är välkommen till kyrkan på palmsöndagen!
ti 27.3 kl. 18.00

Södrik kapell

Mässa i stilla veckan

Stilla veckan är den sista veckan i fastetiden, veckan före påskdagen, från palmsöndagen till påsklördagen, och firas till minne av Kristi lidande och död på korset. Måndagen i stilla veckan har temat "Jesus i Getsemane".