Utbildningsdag för frivilliga och kyrkvärdar

lö 27.1 kl. 10.00 - kl. 15.00

Mataskär

Är du intresserad av frivilligarbete i Esbo svenska församling, med tonvikt på gudstjänsten (textläsning, kyrkvärd, kaffevärd, nattvardsassistent) men också besöksvän på sjukhus och vårdrinrättningar? Kanske är du redan aktiv och vill veta mera?

Kom med på vår utbildnings- och inspirationsdag!

Maria Sten, sakkunnig på Kyrkans central för det svenska arbetet, går under vår utbildningsdag närmare in på vad det innebär att vara frivillig just i församlingen.

Anmälan om deltagande senast onsdag 24.1.2018 till Heidi Jäntti, 040 531 1046, heidi.jantti@evl.fi

Meddela om eventuella matallergier samtidigt, lunch + kaffe serveras, ingen avgift.


Arrangör

Esbo svenska församling

Se också

ti 23.1 kl. 13.00 -14.30

Köklax kapell

Samling för seniorer och daglediga i Köklax kapell

Vi fortsätter med temat Frälsarkransen och pratar om dagsaktuella saker.
ti 23.1 kl. 16.00 -19.00

Vita Huset

Symamsellerna

Handarbetsgrupp som arbetar för missionen och internationella diakonin.
on 24.1 kl. 13.00 -14.30

Södrik kapell

Samling för seniorer och daglediga i Södrik kapell

Under våren fortsätter vi med Frälsarkransen som tema.