Ungdomskväll

ti 27.2 kl. 17.00

Sode

Kom med till Sode!

Ungdomskväll.


Arrangör

Esbo svenska församling

Se också

Vem ska bli vår herde? Paneldebatt med kyrkoherdekandidaterna

Vem ska bli vår nya kyrkoherde? Fyra personer har sökt tjänsten: stiftsdekanen i Borgå stift, Magnus Riska, kyrkoherden i Lovisa svenska församling, Karl af Hällström, kaplanen i Ekenäsnejdens svenska församling, Monica Cleve samt kaplanen i Esbo svenska församling, Kira Ertman. Domkapitlet i Borgå stift har vid sitt möte 18.9.2018 konstaterat att alla sökande är behöriga för tjänsten.

Gemenskap i Ansvarsveckan

Vi samlas kring Ansvarsveckans tema tillsammans med Kråksången.