Se också

lö 21.4 kl. 15.00 -17.00

Olars kyrka (finska sidan)

Konfirmation av Påskskriftskolan

Medverkande är pastor Brita Ahlbeck och kantor Nina Kronlund.
lö 21.4 kl. 17.00 -22.00

Sode

Unga vuxna kväll

Unga vuxna kväll i Sode