Samling för seniorer och daglediga

to 3.5 kl. 13.00 - kl. 14.30

Kalajärvi kapell

Samling för seniorer och daglediga

Samling för senioreroch daglediga. Sista gången för vårteminen.


Arrangör

Esbo svenska församling

Se också

to 22.2 kl. 13.00

Karabacka kapell

Samling för seniorer och daglediga

Kom med på en trevlig träff mitt på dagen!
ti 27.2 kl. 13.00 -14.30

Köklax kapell

Träffdax för seniorer och daglediga.

Vi arbetar för internationelll diakoni och mission.
ti 27.2 kl. 16.00

Vita Huset

Symamsellerna

Handarbetsgrupp som arbetar för missionen och internationella diakonin.