Samling för seniorer och daglediga

to 3.5 kl. 13.00 - kl. 14.30

Kalajärvi kapell

Samling för seniorer och daglediga

Samling för senioreroch daglediga. Sista gången för vårteminen.


Arrangör

Esbo svenska församling

Se också

ti 8.5 kl. 12.00 -14.00

Olars kyrka

Församlingslunch

Församlingslunch