05 Vällskog skriftskolläger

to 14.6 kl. 10.00 - to 21.6 kl. 10.00

Vällskogs lägercentrum

Anmälan avslutad

Vällskog skriftskolläger.

Vällskog skriftskolläger.


Arrangör

Esbo svenska församling

Tag kontakt

Brita Ahlbeck
kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Helena Aitti-Lindberg
sektorschef för barn-, familje- och ungdomsverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Se också

lö 21.4 kl. 17.00 -22.00

Sode

Unga vuxna kväll

Unga vuxna kväll i Sode