Högmässa

sö 17.6 kl. 12.15

Högmässa Esbo domkyrka

Fjärde söndagen efter pingst. Tema: Förlorad och återfunnen.

Vi firar söndagens högmässa tillsammans med Yvonne Terlinden och Nina Kronlund. Kyrkkaffe i klockstapeln. Välkommen till kyrkan!


Arrangör

Esbo svenska församling

kantor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Se också

lö 23.6 kl. 12.15

Esbo domkyrka

Midsommardagens högmässa

Midsommardagen. Johannes döparens dag. Tema: Vägröjaren
sö 24.6 kl. 12.15

Esbo domkyrka

Högmässa

Femte söndagen efter pingst. Tema: Var barmhärtiga.
sö 1.7 kl. 12.15

Esbo domkyrka

Högmässa

Apostladagen. Tema: I Herrens tjänst.