10 Houtskärs skriftskolläger

må 23.7 kl. 09.00 - må 30.7 kl. 16.00

Skärgårdsskolan på Houtskär

Anmälan avslutad

Houtskärs skriftskolläger.

Houtskärs skriftskolläger.


Arrangör

Esbo svenska församling

Tag kontakt

Brita Ahlbeck
kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Helena Aitti-Lindberg
sektorschef för barn-, familje- och ungdomsverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Se också

lö 21.4 kl. 17.00 -22.00

Sode

Unga vuxna kväll

Unga vuxna kväll i Sode