Familjeklubb

må 8.10 kl. 09.30

Köklax kapell

Familjeklubb

Familjeklubb


Arrangör

Esbo svenska församling

sektorschef för barn-, familje- och ungdomsverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo