Högmässa

sö 21.10 kl. 12.15

Esbo domkyrka

Reformationsdagen. Tema: Trons grund. Ansvarsveckan inleds.

Vi firar högmässa med Roger Rönnberg, Nina Kronlund och Ann-Christine Wiik. Timo Ojansuu medverkar i mässan med blockflöjtsspel. Kaffeservering i sockenstugan efter högmässan. Välkommen!

 


Arrangör

Esbo svenska församling

kantor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
kyrkoherde
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo

Se också

sö 23.9 kl. 12.15

Esbo domkyrka

sö 23.9 kl. 16.00

Köklax kapell

Lovsångsmässa

Adertonde söndagen efter pingst. Tema: En kristen människas frihet.
on 26.9 kl. 12.00

Södrik kapell

Veckomässa

Vi firar veckomässa med Mirja von Martens och Håkan Wikman. Kyrkkaffe och samvaro efter mässan.