Familjeklubb

må 10.12 kl. 09.30

Köklax kapell

Familjeklubb

Familjeklubb


Arrangör

Esbo svenska församling

sektorschef för barn-, familje- och ungdomsverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Se också

ti 22.5 kl. 9.30

Sökö kapell

Familjeklubben Sång och lek

Familjeklubb för föräldrar och småbarn.
on 23.5 kl. 9.30

Familjeklubben i Köklax kapell

Familjeklubb för föräldrar med småbarn.