Här kommer vi att annonsera lediga jobb i Esbo svenska församling.

Lediga jobb i Esbo svenska församling:

Vill du jobba som BARNLEDARE i Esbo svenska församling i dagklubbarna och några dagar per vecka i klubbarna för skolbarn i lågstadieåldern?  

Tid finns också för planering av arbetet och för utveckling av det. Du kommer i regel att jobba tillsammans med ett arbetspar.  Anställningen inleds så fort som möjligt och pågår till 31.12.2018. Arbetstiden per vecka är enligt överenskommelse minst 30 timmar och högst 37 timmar.  

Grundlön för behörig betalas enligt kravgrupp 402 (med 37 timmars vecka 1 883 euro per månad ).  Därtill betalas tillägg beroende på arbetserfarenhet på högst 15 % av grundlönen. Medlemskap i den evangelisk-lutherska kyrkan är ett krav och den som blir vald ska enligt lag inlämna ett straffregisterutdrag. Prövotiden är fyra månader.

Närmare upplysningar ger ledaren för barnverksamheten Helena Aitti-Lindberg, tfn 040-763 6250, e-post helena.aitti-lindberg@evl.fi. Intervjuerna hålls 1.2.2018 från kl. 17 framåt.

Lämna in din ansökan senast 31.1.2018, före kl. 10.00. Adress: Esbo kyrkliga samfällighet, Registraturen, PB 200, 02771 Esbo. E-post kirjaamo.espoo@evl.fi.

Dagklubbsbarnen leker.