Här kommer vi att annonsera lediga jobb i Esbo svenska församling.
Diakonin stöder och hjälper

Vill du bli ordinarie UNGDOMSARBETSLEDARE

i Esbo svenska församling? Arbetet börjar 13.8.2018.

Församlingen har tre tjänster inom ungdomsarbetet. Du kommer främst att jobba med ungdomar och inom skol- och skriftskolarbetet. Sociala medier är viktiga verktyg i arbetet.

Det formella kravet för tjänsten är kyrkans ungdomsarbetsledarexamen och god förmåga att använda svenska och finska i tal och i skrift. Du ska vara konfirmerad medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan. Vi önskar dessutom att du är flexibel, kreativ och social.

Grundlön för behörig enligt kravgrupp 502 (2 323 – 2 671 euro/månad beroende på arbetserfarenhet). Den som blir vald ska inlämna ett straffregisterutdrag enligt lag. Tjänsten har sex månaders prövotid.

Intervjuerna hålls 26.4.2018 från kl. 14 framåt.  Närmare upplysningar ger Helena Aitti-Lindberg, tfn. 040-763 6250, e-post helena.aitti-lindberg@evl.fi.

Rikta din ansökan senast 24.4.2018 före kl. 12.00 till Esbo församlingar, Registraturen PB 200, 02771 Esbo, e-post kirjaamo.espoo@evl.fi.