Här kommer vi att annonsera lediga jobb i Esbo svenska församling.

Lediga jobb i Esbo svenska församling

Skriftskolan 2018

Vill du vara t.f. ungdomsarbetsledare eller säsongteolog på Esbo svenska församlings skriftskolläger år 2018? 

Ungdomsarbetsledaren anställs för två perioder, dels 16.1, 4.4, 7–8.4, 20.7–5.8, 4.10, 7.10.2018 och dels 5.3, 10–11.3, 7.4, 23.6–8.7, 29.8 och 1.9.2018. Vi anställer en person för båda perioderna eller en per period.

Det formella kravet för tjänsteförhållandet är kyrkans ungdomsarbetsledarexamen.  Också en obehörig kan komma ifråga och då förutsätts erfarenhet av ledaruppgifter på läger eller studier som siktar på kyrklig examen.  Den som väljs ska vara konfirmerad medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan. Grundlön för behörig enligt kravgrupp 502 (2 297–2 641 euro/månad beroende på arbetserfarenhet).

Ledaren för barnverksamheten Helena Aitti-Lindberg svarar på frågor, helena.aitti-lindberg@evl.fi, tfn. 040-763 6250. 
Intervjuerna hålls 7.12.2017 från kl. 17 framåt.

Säsongteologer behövs till alla läger under hela sommarperioden och för enskilda samlingar på våren och konfirmationer på hösten. Man får komma in med önskemål om hur många skriftskolor man kan tänka sig och vilka tider.

Skriftskolprästen Brita Ahlbeck svarar på frågor, brita.ahlbeck@evl.fi, tfn. 040-546 5194.

Ansökningarna riktas i båda fallen senast 7.12.2017  före kl. 10.00 till Esbo kyrkliga samfällighet, Registraturen, PB 200, 02771 Esbo. E-post kirjaamo.espoo@evl.fi.