Esbo domkyrka på vintern

Advents- och jultiden i Esbo svenska församling 2017-2018

De vackraste julsångerna

Lö. 9.12. Kalajärvi kapell kl. 15. Julfest, Rödskogs skolas Lucia.

Må. 11.12. Sökö kapell kl. 19.

On. 13.12. Esbo domkyrkas församlingsgård kl. 18. Kören Kråksången.

To. 14.12. Esbo domkyrka kl. 13.

Må. 18.12. Esbo domkyrka kl. 19.

Sö. 17.12. Köklax kapell kl. 16. Julfest.

On. 20.12.  Olars kyrka, finska sidan, kl. 13.
Ti. 26.12. Hagalunds kyrka kl. 17.

 

Julkonserter

Fre. 1.12 Köklax kapell kl. 19.30. Esbo arbis kammarkör.

Lö. 2.12. Esbo domkyrka kl. 19. EsVoces.

Sö. 3.12. Olars kyrka, finska sidan, kl. 18. Saint-Saëns: Oratorio de Noël. Ecoro, S:t Jacobskören, Bulevardens kammarmusiksällskap.

Fre. 8.12. Esbo domkyrka kl. 19. Kammarkören Novena & MGRENsemble.

Lö. 16.12. Esbo domkyrka kl. 16. Musikinstitutet Kungsvägen.

Ti. 19.12. Olars kyrka, finska sidan, kl. 18. Pensionärskören Furorna, Sibbo Sångarbröder, Roostaggarna.  

Ti. 19.12. Esbo domkyrka kl. 19. Juvenaliakören.

Fre. 29.13. Esbo domkyrka kl. 19. Esbo barock.

Fre. 5.1. Esbo domkyrka kl. 18. Trettondagskonsert. Spira ensemble.
 


Advent

Lö. 2.12. Södriks kapell kl. 10. Adventsfest med andakt.

Sö. 3.12. Första sö. i advent. Vi sjunger Hosianna.

 • Esbo domkyrka kl. 12.15 högmässa.
 • Esbovikens kyrka kl. 11 tvåspråkig  högmässa. Kyrkan återinvigs efter renoveringen.
 • Mataskärs kapell kl. 16 mässa med små och stora.


On. 6.12. Självständighetsdagen.

 • Esbo domkyrka kl. 9.30 Uppvaktning vid de stupades grav, procession från domkyrkans huvudingång.
 • Kl.10 tvåspråkig festgudstjänst.
 • Fest i församlingsgården. Festtal av gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande Stig Kankkonen. Musikprogram.

 

Sö. 10.12. Andra sö. i advent.

 • Esbo domkyrka kl. 12.15 högmässa.
 • Karabacka kapell kl. 10 gudstjänst med små och stora. Dagklubbens julkyrka.

 

Sö. 17.12. Tredje sö. i advent.

 • Esbo domkyrka kl. 12.15 högmässa.
 • Olars kyrka, svenska sidan, kl. 10.30 gudstjänst med små och stora. Dagklubbens julkyrka.
 • Hagalunds kyrka kl. 12 högmässa.

 

On. 20.12.

 • Olars kyrka, svenska sidan, kl. 19 ungdomsmässa.

 

Julafton sö. 24.12.

 • Köklax kapell kl. 11 julbön med små och stora
 • Esbo domkyrka kl. 12 julbön med små och stora.
 • Esbo domkyrka kl. 13 julbön med små och stora.
 • Alberga kyrka kl. 13.30 julbön med små och stora.
 • Esbovikens kyrka kl. 13.30 julbön med små och stora.
 • Olars kyrka, finska sidan, kl. 16 julbön med små och stora.
 • Esbo domkyrka kl. 17 julgudstjänst.
   

Juldagen må. 25.12.

 • Esbo domkyrka kl. 6 julotta.
 • Mataskärs kapell kl. 8 julotta.

 

Stefanidagen ti. 26.12.

 • Esbo domkyrka kl. 12.15 högmässa.
 • Hagalunds kyrka kl. 17 De vackraste julsångerna-

 

Första sö. efter jul 31.12.

 • Esbo domkyrka kl. 12.15 högmässa.

 

Nyårsdagen, må. 1.1.

 • Esbo domkyrka kl. 12.15 högmässa.

 

Trettondagen, lö. 6.1.

 • Esbo domkyrka kl. 12.15 högmässa.