Barn i skolåldern

Esbo svenska församling erbjuder en ny typ av eftermiddagsverksamhet: miniorklubbar för barn i åldern 7-12 år med ledd verksamhet tillsammans med trygga vuxna.

Församlingen har också körer för barn och juniorer.

Tre barn som läser i tidningar tillsammans.