Barn i skolåldern

Ingenting att göra efter skolan? Esbo svenska församling har  miniorklubbar på eftermiddagarna för barn i åldern 7-10 år, med ledd verksamhet tillsammans med trygga vuxna. Vi ordnar också dags- och övernattningsläger under sommaren och har en kör för barn och juniorer.

Barnläger

Sommarläger för barn 2018  

Dagsläger för 7-10-åringar: Mattby kapell, 4 – 8.6. och 11– 15.6. kl. 8.30 – 16.00. Max. 25 barn. Pris: 1 vecka 70 €, och 2 veckor 130 € och 3 veckor 180 €.  Syskonrabatt 25 %. I priset ingår lunch, mellanmål, program och material.

Dagsläger för 7-10 åringar: 18-21.6  i Mattby kapell kl. 8.30-16.00. Pris 60 €. I priset ingår lunch, mellanmål, program och material.

Övernattningsläger för 7-11 åringar: Mataskär 11 – 13.6. Pris: 45 €, syskonrabatt 25 %.

Anmälningstiden avslutades 29.3, men du kan fråga om eventuella lediga platser: Helena Aitti-Lindberg, 040 763 6250, helena.aitti-lindberg@evl.fi

 

 

Tre barn som läser i tidningar tillsammans.

Miniorklubbar

Ensam hemma efter skolan? Ingenting att göra? Kom till miniorklubbarna!

  • Trivsam samvaro efter skolan
  • Sällskap av trygga vuxna
  • Ledd verksamhet
  • Lekar och idrott ute och inne
  • Pyssel och spel
  • Möjlighet till läxläsning

Miniorklubbarna är i första hand tänkta för skolbarn i årskurs 1-3, äldre barn tas emot om det finns plats.

Den elektroniska anmälningen till hösten 2018 börjar 8.5.

Klubbarna finns på följande platser:

  • Köklax kapell, Handelsbacken 1, tisdagar och fredagar kl. 13–17.
  • Sökö kapell, Sökögränden 3, tisdagar och torsdagar kl. 13–17.

Avgift för material och mellanmål:
45 euro för 1 dag/vecka, 90 euro för 2 dagar/vecka.

Mer information: sektorschefen för barn- och familjeverksamheten Helena Aitti-Lindberg, 040 763 6250, helena.aitti-lindberg@evl.fi