Barnkören Stämsökarna

Barnkören Stämsökarna övar torsdagar kl. 15.45–16.30 i Sökö kapell, Sökögränden 3. 

Stämsökarna leds av Eeva-Liisa "Elsa" Malmgren, tfn 040 531 049, e-post: eeva.liisa.malmgren@evl.fi

Kören deltar under den här terminen i en del gudstjänster och sjunger också i kyrkan på julaftonen. Knytkalas har vi en gång per termin och på våren åker vi på en liten utfärd. Det kostar ingenting att vara med och vi har inga inträdesförhör.

Ring gärna om du har frågor!

NYA OCH GAMLA SÅNGARE ÄR VÄLKOMNA!


På kommande

Barnkören medverkar vid julbönen i Esbovikens kyrka den 24.12 kl. 13.30.

På våren sjunger kören:

på Kyndelsmässodagen 4.2 i Domkyrkan

på Palmsöndagen 25.3 i Sökö kapell kl. 15

på Morsdag 13.5 i Domkyrkan 

och dessutom deltar kören i Barnens sångfest i Vasa 20.-22.4.2018.