Miniorklubbar

Ensam hemma efter skolan? Ingenting att göra?

Kom till miniorklubbarna för 7-12-åringar!

  • Trivsam samvaro efter skolan
  • Sällskap av trygga vuxna
  • Ledd verksamhet
  • Lekar och idrott ute och inne
  • Pyssel och spel
  • Möjlighet till läxläsning

Klubbarna startar vecka 33-34 2017 på följande platser:

  • Köklax kapell, Handelsbacken 1, tisdagar och fredagar kl. 13–17, start 18.8.2017.
  • Sökö kapell, Sökögränden 3, tisdagar och torsdagar kl. 13–17, start 17.8.2017.

Avgift för material och mellanmål under höstterminen 2017:
45 euro för 1 dag/vecka, 90 euro för 2 dagar/vecka.

Mer information: sektorschefen för barn- och familjeverksamheten Helena Aitti-Lindberg, 040 763 6250, helena.aitti-lindberg@evl.fi

Barn som ritar.