Dagklubbar 2017-2018

Dagklubbarna tar emot barn i åldern 3-5 år och samlas på förmiddagarna 2-4 gånger/vecka.

Elektronisk anmälning

Dagklubben är ...

... aktivitet. Dagklubben är en del av församlingens småbarnsfostran för 3-5-åringar. Målet är att hjälpa barnen att växa och utvecklas både som personligheter och i grupp och stöda familjerna i den kristna fostran. I dagklubben leker vi, sjunger, rör på oss och pysslar. Barnledarna planerar programmet utgående från barnets och hela gruppens behov.

... stillhet. När ljuset tänds har vi en lugn och stilla stund tillsammans. Barnen får höra berättelser ur Bibeln och bekanta sig med kyrkoårets fester. Barnledarna lyssnar på barnens frågor, tankar och funderingar – tillsammans får vi uppleva en glimt av det heliga.

... kompisar. Dagklubben är en trygg plats där barnet kan växa och utvecklas tillsammans med andra. De vänskapsförhållanden som börjar i klubben är viktiga. I gruppen får barnet uppleva gemenskap och glädje, lär sig fungera tillsammans med andra, dela med sig och ta hänsyn.

... samarbete. Ömsesidig tillit och respekt är nyckelord i samarbetet mellan barnledarna och föräldrarna. Dagklubbens dörrar är alltid öppna för föräldrarna när det finns behov av samtal och diskussion. Barnledarna berättar gärna om hur vardagen ser ut i klubbarna och vad vi gör där.

Vi har verksamhet på följande platser hösten 2017:

  • Carlberg i Gammelgård, Ungdomsvägen 10.
  • Esbo domkyrkas församlingsgård, Kyrkstranden 2.
  • Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4.
  • Esbovikens kyrka, Skeppargatan 8.

Mer information om klubbarna: 
Helena Aitti-Lindberg, sektorschefen för barn-, ungdoms- och familjeverksamheten, 040 763 6250, helena.aitti-lindberg@evl.fi
Lisa Wentjärvi, barnledare, 050 432 6861, lisa.wentjarvi@evl.fi.

Kontaktuppgifter och avgifter

Helena Aitti-Lindberg är ledare för barnverksamheten och svarar på frågor om församlingens barnverksamhet i allmänhet, tfn 040 763 6250

Lisa Wentjärvi ansvarar för dagklubbarna, tfn 050 432 6861

Avgifter

För församlingsmedlemmar
3 x 3 timmar/vecka 100 €/termin
2 x 3 timmar/vecka 67 €/termin
1 x 3 timmar/vecka 34 €/termin

För icke-medlemmar:
3 x 3 timmar/vecka 120 €/termin
2 x 3 timmar/vecka 80 €/termin
1 x 3 timmar/vecka 40 €/termin

Barn som leker.