Barnkören Stämsökarna

Barnkören Stämsökarna övar torsdagar kl. 15.45–16.30 i Sökö kapell, Sökögränden 3.