Påsken 2018, kyrkan som bakgrund, nattvardsbord i förgrunden.

Stilla veckan

Tisdag 27.3.
Södriks kapell, Kirstivägen 24, kl. 18 mässa i stilla veckan.
Mirja  von Martens,  Eeva-Liisa Malmgren. Kyrkkaffe.

Onsdag 28.3.
Carlberg, Ungdomsvägen 10 i Gammelgård, kl. 18 passionsandakt. Heidi Jäntti, Eeva-Liisa Malmgren. Servering.

Skärtorsdagsmässor 29.3.
Karabacka kapell, Karabackavägen 12, kl. 17. Heidi Jäntti, Håkan Wikman.
Esbo domkyrka, Kyrkparken 5, kl. 18. Yvonne Terlinden, Nina Kronlund.
Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4, kl. 20.
Roger Rönnberg, Eeva-Liisa Malmgren.

Långfredag 30.3.
Esbo domkyrka kl. 12.15 gudstjänst.
Roger Rönnberg, Nina Kronlund, Eeva-Liisa Malmgren, Håkan Wikman.
Esbo domkyrka kl. 21 långfredagskonsert.

Den stilla lördagen 31.3.
Hvittorps kapell, Hvittorpsvägen 245, Masaby, kl. 20 mässa tillsammansmed påskskriftskolan. Brita Ahlbeck, NIna Kronlund.
Mataskärs kapell, Mataskärsvägen 3, kl. 23 påsknattsmässa.
Mirja von Martens, Håkan Wikman. Servering.

Påsktiden

Påskdagen söndag 1.4.
Esbo domkyrka, Kyrkparken 5, kl. 12.15 högmässa.
Johan Kanckos, Heidi Jäntti, Nina Kronlund, Eeva-Liisa Malmgren och Håkan Wikman.
Olars kyrka, svenska sidan, kl. 10.30 mässa med små och stora.
Yvonne Terlinden, Håkan Wikman.

Annandag påsk, måndag 2.4.
Esbo domkyrka kl. 12.15 högmässa.
Roger Rönnberg, Nina Kronlund. Kyrkkaffe i Sockenstugan.