Senior eller dagledig?

Har du all tid i världen? Vill du dela med dig av den och av dig själv och hitta en ny gemenskap? Kom med på våra trevliga träffar mitt i veckan!

Samlingar för seniorer & daglediga kl. 13-14.30

  • Köklax kapell, Handelsbacken 1, varannan tisdag, jämna veckor. Start 23.1.2018.
  • Karabacka kapell, Karabackavägen 12. torsdag 25.1, 22.2, 22.3, 19.4 och 17.5.2018.
  • Träffdax i Köklax kapell varannan tisdag, ojämna veckor. Vi handarbetar och stöder Hoppets Stjärna. Start 30.1.2018.
  • Kalajärvi kapell, Höstglödsängen 3. Torsdag 1.2, 1.3, 5.4 och 3.5.2018.
  • Södriks kapell, Kirstivägen 24. Onsdag 24.1, 28.4, 21.3, 18.4 och 16.5.2018.

Församlingslunch i Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4, tisdag 6.2, 20.2,6.3, 20.3, 3.4 och 17.4.2018 kl. 12–14. Pris 5 €.

Handarbetsgruppen Symamsellerna i Vita huset, Prästgårdsgränden 1, varje tisdag kl. 16–19 fr.o.m. 16.1.2018. Vi handarbetar för internationell diakoni och mission.

Seniorer.
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo