Senior eller dagledig?

Har du all tid i världen? Vill du dela med dig av den och av dig själv och hitta en ny gemenskap? Kom med på våra trevliga träffar mitt i veckan! Följ med annonseringen i Kyrkpressen och i den elektroniska händelsekalendern på nätet!

Samlingar för seniorer & daglediga kl. 13-14.30

  • Köklax kapell, Handelsbacken 1, varannan tisdag, jämna veckor, höstens sista träff 28.11.
  • Karabacka kapell, Karabackavägen 12, höstens sista träff torsdag 30.11.
  • Träffdax i Köklax kapell varannan tisdag, ojämna veckor,  höstens sista träff 21.11 kl. 13–14.30. Vi handarbetar och stöder Hoppets Stjärna.
  • Kalajärvi kapell, Höstglödsängen 3, höstens sista träff torsdag 23.11.
  • Södriks kapell, Kirstivägen 24, höstens sista träff 29.11.

Församlingslunch i Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4, höstens sista träff tisdag 21.11 kl. 12–14.  Pris 5 €.

Handarbetsgruppen Symamsellerna i Vita huset, Prästgårdsgränden 1, varje tisdag kl. 16–19. Vi handarbetar för internationell diakoni och mission.

Seniorer.

Tag kontakt

Nina Wallenius
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo