Information om inomhusluften i internatet på Mataskär

I inkvarteringsbyggnaden på Mataskär lägergård har under våren gjorts undersökningar gällande problem med inomhusluften. Den första undersökningen visade att det på vissa ställen i huset förekom lukt som kommer från mikrober. Mataskärstiftelsen, som förvaltar lägergården, började omedelbart åtgärda problemen och se till att inomhusluften förbättras. 

Från församlingens sida föreslog man för stiftelsen, att man ytterligare skulle göra en undersökning för att garantera att verksamheten på Mataskär kan genomföras enligt planerna. Undersökningen gjordes i maj. Ett mera detaljerat svar kommer om någon vecka, men företaget som utförde undersökningen meddelade att de åtgärder som Mataskärstiftelsen gjort för att förbättra inomhusluften har varit de rätta. Lägergården hålls öppen och verksamheten fortsätter.

Eftersom det lätt kan uppstå spekulationer och frågor trots att situationen är under kontroll, vill undertecknad gå ut med denna information. Om konfirmanden är känslig relaterat till inomhusluft, har allergiska symtom, luftvägs- eller astmasymtom, framgår det förhoppningsvis från deltagarkortet, men det går också bra att före lägret eller genast vid inledningen av lägret stå i kontakt med prästen eller ungdomsarbetsledaren.  

Roger Rönnberg, kyrkoherde

 

Internatet på Mataskärs lägergård.
kyrkoherde
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo