Information om inomhusluften i internatet på Mataskär

I inkvarteringsbyggnaden på Mataskär lägergård har under våren 2018 gjorts undersökningar gällande problem med inomhusluften. Den första undersökningen visade att det på vissa ställen i huset förekom lukt som kommer från mikrober. Mataskärstiftelsen, som förvaltar lägergården, började omedelbart åtgärda problemen och se till att inomhusluften förbättras. 

En ny undersökning gjordes i maj. Resultatet av denna visade, att mikrobvärdena under golvet, dvs i "kryputrymmena", var förhöjda och att mögel förekom där på vissa ställen. De åtgärder som Mataskärstiftelsen i slutet av maj har gjort för att förbättra inomhusluften har dock varit de rätta. Lägergården har därmed hållits öppen och verksamheten fortsätter.

Mataskärstiftelsen följer med situationen och gör fortsättningsvis eventuella reparationsarbeten. 

Roger Rönnberg, kyrkoherde

 

Internatet på Mataskärs lägergård.
kyrkoherde
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo