Skriftskolalternativ 2018

Cityskriftskola på sportlovet - avslutad, konfirmationen hölls 14.4.2018.

Påskskriftskola på Hvittorp  - avslutad, konfirmationen hölls 21.4.2018.

Mataskär 1 

Lägret hölls 3-10.6 på Mataskärs lägercentrum, Mataskärsvägen 3.

Konfirmation i Esbovikens kyrka, Skepparg. 8, lördag 18.8 kl. 15, övning torsdag 16.8 kl. 16.

Solvalla 1

Läger: 11.6-18.6 på Solvalla idrottsinstitut.

Mer information om lägret
Konfirmation i Olars kyrka, finska sidan, Olarsbäcken 4, lördag 25.8 kl. 15, övning onsdag 22.8 kl. 16.

Vällskog (Väentupa)
Läger: 14.6-21.6 på Vällskogs lägercentrum.

Mer information om lägret

Konfirmation i Hagalunds kyrka, Kyrkstigen 6, söndag 16.9. kl. 14, övning onsdag 12.9 kl. 16.

Solvalla 2

Läger: 25.6-2.7 på Solvalla.

Mer information om lägret

Konfirmation i Alberga kyrka, Grindbergsgatan 2, lördag 8.9 kl. 15,
övning torsdag 6.9 kl. 16.

Mataskär 2

Läger: 25.6-2.7 på Mataskär.

Mer information om lägret
Konfirmation i Olars kyrka, finska sidan, Olarsbäcken 4, lördag 1.9 kl. 15, övning onsdag 29.8 kl. 16.

Mataskär 3
Läger: 3-10.7 på Mataskär.

Mer information om lägret

Konfirmation i Esbo domkyrka, Kyrkparken 5, lördag 22.9 kl. 10, övning torsdag 20.9 kl. 16.

Mataskär 4
Läger: 11-18.7 på Mataskär.

Mer information om lägret

Konfirmation i Hagalunds kyrka, Kyrkstigen 6, lördag 29.9 kl. 15, övning onsdag 26.9 kl. 16.

Houtskär
Läger: 23-30.7 på Skärgårdsskolan, Näsbyvägen 259, Houtskär.

Mer information om lägret

Konfirmation i Esbovikens kyrka, Skeppargatan 8, söndag 7.10 kl. 15,
övning torsdag 4.10 kl. 16.

Mataskär 5
Läger: 30.7-6.8 på Mataskär.

Mer information om lägret
Konfirmation i Esbo domkyrka, Kyrkparken 5, söndag 14.10 kl. 12.15, övning torsdag 11.10 kl. 16.

Ungdomar på lägerskriftskola.
Nattvard vid konfirmation.