Anmälning till skriftskolan 2018

Skriftskolalternativ 2018

Cityskriftskola på sportlovet i Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4.
Första träff i Olars kyrka tisdag 28.11.2017 kl. 18.
Dagssamling i Olars kyrka lördag 10.2 kl. 10-15 och söndag 11.2.2018 kl. 10-14.
Dagsläger: 17-24.2 i Olars kyrka.
Konfirmation i Olars kyrka, finska sidan, lördag 14.4 kl. 15, övning onsdag 11.4 kl. 16.

Påskskriftskola på Hvittorp  
Första träff i Karabacka kapell, Karabackav 12, torsdag 30.11.2017 kl. 18.
Dagssamling i Esbo domkyrkas församlingsgård, Kyrkstranden 2, lördag 13.1 kl. 10-15 och söndag 14.1.2018 kl. 10-14.
Veckoslut: Hvittorps lägergård,
Hvittorpsvägen 245, Masaby, 23-25.3.
Påskläger på Hvittorp: 29.3-2.4.
Konfirmation i Olars kyrka, finska sidan, Olarsbäcken 4, lördag 21.4 kl. 15, övning onsdag 18.4 kl. 16.

Mataskär 1 
Första träff i Olars kyrka, svenska sidan,Olarsbäcken 4, tisdag 5.12.2017 kl. 18.
Dagssamling i Karabacka kapell, Karabackav. 12, lördag 20.1 kl. 10-15 och söndag 21.1.2018 kl. 10-14.
Läger: 3-10.6 på Mataskärs lägercentrum, Mataskärsvägen 3.
Konfirmation i Esbovikens kyrka,
Skepparg. 8, lördag 18.8 kl. 15, övningtorsdag 16.8 kl. 16.

Solvalla 1
Första träff i Karabacka kapell,Karabackav. 12, torsdag 7.12.2017 kl. 18.
Dagssamling i Köklax kapell, Handelsbacken 1, lördag 3.2 kl. 10-15
och söndag 4.2.2018 kl. 13-17.30.
Läger: 11.6-18.6 på Solvalla idrottsinstitut,  Nouxvägen 82.
Konfirmation i Olars kyrka, finska sidan, Olarsbäcken 4, lördag 25.8 kl. 15,övning onsdag 22.8 kl. 16.

Vällskog (Väentupa)
Första träff i Olars kyrka, svenska sidan,Olarsbäcken 4, tisdag 12.12.2017 kl. 18
Dagssamling i Hagalunds kyrka, Kyrkstigen 6, lördag 17.3 kl. 10-15
och söndag 18.3.2018 kl. 10-14.
Läger: 14.6-21.6 på Vällskogs lägercentrum, Vääräjärvivägen 2.
Konfirmation i Hagalunds kyrka söndag
16.9. kl. 14, övning onsdag 12.9 kl. 16.

Solvalla 2
Första träff i Karabacka kapell, Karabackav. 12, torsdag 14.12.2017 kl. 18.
Dagssamling i Karabacka kapell lördag 3.3 kl. 10-15 och söndag 4.3.2018 kl. 10-14.
Läger: 25.6-2.7 på Solvalla.
Konfirmation i Alberga kyrka, Grindbergsgatan 2, lördag 8.9 kl. 15,
övning torsdag 6.9 kl. 16.

Mataskär 2
Första träff i Olars kyrka, svenska sidan,Olarsbäcken 4, tisdag 19.12.2017 kl. 18
Dagssamling i Olars kyrka lördag 10.3kl. 10-15 och söndag 11.3.2018 kl. 10-14
Läger: 25.6-2.7 på Mataskär.
Konfirmation i Olars kyrka, finska sidan, lördag 1.9 kl. 15, övning onsdag 29.8 kl. 16.
 
Mataskär 3
Första träff i Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4, tisdag 9.1.2018 kl. 18.
Dagssamling i Sökö kapell, Sökögränden 3,lördag 24.3 kl. 10-15 och söndag 25.3 kl. 12-16.30.
Läger: 3-10.7 på Mataskär.
Konfirmation i Esbo domkyrka, Kyrkparken 5, lördag 22.9 kl. 10, övning torsdag 20.9 kl. 16.

Mataskär 4
Första träff i Karabacka kapell, Karabackav. 12, torsdag 11.1.2018 kl. 18.
Dagssamling i Hagalunds kyrka, Kyrkstigen 6, lördag 14.4 kl. 10-15
och söndag 15.4 kl. 10-14.

Länk till skribaenkäten
Läger: 11-18.7 på Mataskär.
Konfirmation i Hagalunds kyrka lördag 29.9 kl. 15, övning onsdag 26.9 kl. 16.

Houtskär
Första träff i Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4, tisdag 16.1.2018 kl. 18.
Dagssamling i Olars kyrka lördag 7.4 kl. 10-15 och söndag 8.4 kl. 10-14.
Läger: 23-30.7 på Skärgårdsskolan,Näsbyvägen 259, Houtskär.
Konfirmation i Esbovikens kyrka,Skepparg. 8, söndag 7.10 kl. 15,
övning torsdag 4.10 kl. 16.

Mataskär 5
Första träff i Karabacka kapell, Karabackav. 12, torsdag 18.1.2018 kl. 18.
Dagssamling i Esbo domkyrkas församlingsgård, Kyrkstranden 2, lördag 21.4 kl. 10-15 och söndag 22.4 kl. 10-14.
Läger: 30.7-6.8 på Mataskär.
Konfirmation i Esbo domkyrka,Kyrkparken 5, söndag 14.10 kl. 12.15, övning torsdag 11.10 kl. 16.