esungdom.fi

Unga

Info om ungdomsprogrammet hittar du på vår egen webbplats
www.esungdom.fi

 

 

Vi jobbar i ungdomsarbetet

Ungdomsarbetsledare
Johanna Terho 050 568 5718, ledande ungdomsarbetsledare (tjänstledig)
Camilla Dannholm 040 709 9446
Anna Helin 050 308 2384
Sini Sundqvist 040 531 1048

Sektorschef för barn-, familje- och ungdomsarbetet
Helena Aitti-Lindberg 040 7636250

Ungdomspräst
Johan Kanckos  040 513 0828


e-post till alla: fornamn.efternamn@evl.fi

Ungdomar som i kors håller varandra i hand.

Tag kontakt

Helena Aitti-Lindberg
sektorschef för barn-, familje- och ungdomsverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Camilla  Dannholm
ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Johan Kanckos
tf. kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Sini Sundqvist
t.f. ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Johanna Terho
ledande ungdomsarbetsledare (tjänstledig)
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo