esungdom.fi

Unga och unga vuxna

Info om ungdomsprogrammet hittar du på vår egen webbplats
www.esungdom.fi

 

 

Vi jobbar i ungdomsarbetet

Ungdomsarbetsledare
Johanna Terho 050 568 5718, ledande ungdomsarbetsledare (tjänstledig)
Camilla Dannholm 040 709 9446
Anna Helin 050 308 2384
Sini Sundqvist 040 531 1048

Sektorschef för barn-, familje- och ungdomsarbetet
Helena Aitti-Lindberg 040 7636250

Ungdomspräst
Johan Kanckos  040 513 0828


e-post till alla: fornamn.efternamn@evl.fi

Ungdomar som i kors håller varandra i hand.
sektorschef för barn-, familje- och ungdomsverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
tf. kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
t.f. ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande ungdomsarbetsledare (tjänstledig)
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
t.f. ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo