Vuxna på en strand.

Vuxenarbete

I Esbo svenska församling finns följande grupper för vuxna:

 • Bönekvarten och samtal om kristen tro
  Information kommer i början på det nya året. 
  Mer info: Roger Rönnberg, roger.ronnberg@evl.fi, 0400 425 257.
 • Kyrkvärdsgruppen – mer info: Heidi Jäntti, 040 531 1046, heidi.jantti@evl.fi
 • Vuxenskriftskola – mer info: Brita Ahlbeck, 040 546 5194, brita.ahlbeck@evl.fi
 • Braskvällar för kvinnor: Mataskärs lägercentrum, Mataskärvägen 3.
  Mer info: Brita Ahlbeck, 040 546 5194, brita.ahlbeck@evl.fi
 • Träffdax för daglediga i Köklax kapell, Handelsbacken 1, varannan tisdag kl. 13–14.30. Vi har öppet hus, handarbetar och stöder hjälporganisationen Hoppets Stjärna. Mer info: Nina Wallenius, 050 432 4323.
 • Församlingslunch i Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4, tisdag 7.11 och 21.11 kl. 12–14. Pris 5 €. Mer info: Nina Wallenius, 050 432 4323.
 • Handarbetsgruppen i Vita huset, Prästgårdsgränden 1, tisdagar kl. 16-19. Vi arbetar för internationell diakoni och mission. Mer info: Nina Wallenius, 050 432 4323.