Samtal och gemenskap

Braskvällar för kvinnor

Nu brinner och glöder det snart, då brasan tänds på Mataskär! Braskvällarna för kvinnor kör igång med början torsdag 19.10.2017 kl. 18.30. Vi tänder brasan i internatet, dricker kvällste och diskuterar med kvällens gäst Janette Lagerroos, som berättar om en studieresa till Israel.  Braskvällarna fortsätter sedan fr.o.m. januari 2018.

Adressen är Mataskärs lägercentrum, Mataskärvägen 3. Mer info: kaplan Brita Ahlbeck, 040 546 5191, brita.ahlbeck@evl.fi.

Bönekvarten & Samtal om kristen tro hösten 2017

Olars kyrka, svenska sidan, tisdag 14.11 kl. 18.30.

Bönekvarten kl. 18.30 erbjuder en möjlighet till stillhet och bön inför Gud. Den räcker ca 20 minuter och innebär förbön för de närvarande och deras anhöriga, bön för kyrkan och för hela världen blandad med tystnad och psalmsång. 

Samtal om kristen tro med olika tema fortsätter kl. 19–20. Vi samtalar om den kristna trons betydelse i mänskans liv.

Mer information: kyrkoherde Roger Rönnberg 0400 425 257, roger.ronnberg@evl.fi