Församlingsrådet i Esbo svenska församling

Vid församlingsvalet hösten 2014 invaldes följande 14 medlemmar för perioden 2015-2018:


Cecilia Alameri

Cecilia Alameri
Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling


http://medelvagen.blogspot.fi/Pehr-Johan Björkstén

Pehr-Johan Björkstén
Medlem i församlingsrådet och kyrkofullmäktige 2015-2018
Esbo svenska församling
Tanja Holm

Tanja Holm
Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling


http://medelvagen.blogspot.fi/Heidi Juslin-Sandin

Heidi Juslin-Sandin
Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling
Tiina Kujala

Tiina Kujala
Medlem i församlingsrådet och kyrkofullmäktige 2015-2018
Esbo svenska församlingThea Kusénius

Thea Kusénius
Vice ordförande i församlingsrådet, medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling
Jannika Lassus

Jannika Lassus
Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling
Hannele Nygård

Hannele Nygård
Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling
Annika Olsen Nyberg

Annika Olsen Nyberg
Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling
Solveig Rosenberg-Wikström

Solveig Rosenberg-Wikström
Medlem i församlingsrådet och kyrkofullmäktige 2015-2018
Esbo svenska församling
Ditte Sandholm

Ditte Sandholm
Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling

http://medelvagen.blogspot.fi/


Roger Storås

Roger Storås
Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling
Pirkko Träskbacka

Pirkko Träskbacka
Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling
Camilla Vuoristo

Camilla Vuoristo
Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling