Kyrkoherdeval i höst i Esbo svenska församling

6.8.2018 11.25

Vem blir vår nya kyrkoherde?

Esbo svenska församlings kyrkoherde Roger Rönnberg går i pension 1.4.2019. Domkapitlet i Borgå stift har lediganslagit tjänsten, som inom utsatt ansökningstid har fått fyra sökande:

  • kaplan Monica Cleve (Ekenäsnejdens svenska församling)

  • kaplan Kira Ertman (Esbo svenska församling)

  • kyrkoherde Karl af Hällström (Lovisa svenska församling)

  • stiftsdekan Magnus Riska (Domkapitlet i Borgå stift).

De sökande intervjuades av domkapitlet i Borgå stift 21.8.2018. Domkapitlet har 18.9.2018 konstaterat att alla sökande är behöriga för tjänsten. Församlingsrådet i Esbo svenska församling väljer kyrkoherde vid sitt möte 2 oktober 2018.

Indirekt val - församlingsrådet väljer kyrkoherde

Domkapitlet har utsett kontraktsprosten Martin Fagerudd, Mellersta Nylands prosteri, att bereda det indirekta kyrkoherdevalet, där församlingsrådet alltså väljer kyrkoherde.

Det är första gången som en kyrkoherde i Esbo svenska församling väljs genom indirekt val.

Valet förbereds av en intervjugrupp som tillsatts av församlingsrådet. I den ingår kontraktsprosten Martin Fagerudd och församlingsrådets vice ordförande Thea Kusénius samt församlingsrådsmedlemmarna Tanja Holm, Heidi Juslin-Sandin, Tiina Kujala, Hannele Nygård och Camilla Vuoristo.

Paneldiskussion

Församlingsmedlemmarna har möjlighet att bekanta sig med de sökande vid en paneldiskussion som är öppen för alla intresserade. Tillfället ordnas torsdag 27.9 kl. 18.00 i Esbo domkyrkas församlingsgård, Kyrkstranden 2. Diskussionen leds av Heidi Juslin-Sandin.

Esbo svenska församling är med sina 15 000 medlemmar den största församlingen i Borgå stift. Församlingen har 30 anställda och har verksamhet i hela Esbo stad med Esbo domkyrka som sin huvudkyrka.

Mer information: kyrkoherde Roger Rönnberg, Esbo svenska församling, tfn 0400 425 257, e-post roger.ronnberg@evl.fi

 

« Till nyhetslistan