När livet gör oss illa

Behöver du någon som lyssnar och stöder?

När livet gör oss illa och olika slags livskriser drabbar oss är det tryggt att veta att det finns någon som lyssnar. Församlingens präster och diakoniarbetare står gärna till tjänst med samtalsstöd.

En spricka
kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Skriftskolpräst

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
tf. kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
kyrkoherde
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo
församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo