När livet gör oss illa

Behöver du någon som lyssnar och stöder?

När livet gör oss illa och olika slags livskriser drabbar oss är det tryggt att veta att det finns någon som lyssnar. Församlingens präster och diakoniarbetare står gärna till tjänst med samtalsstöd.

En spricka

Tag kontakt

Brita Ahlbeck
kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Heidi Jäntti
kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Johan Kanckos
tf. kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Roger Rönnberg
kyrkoherde
Esbo svenska församling
Fax:  09 855 0067
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Yvonne Terlinden
församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Nina Wallenius
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Ann-Christine Wiik
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo
Mirja von Martens
församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo