Stöd vid mentala problem

I församlingarna i Esbo finns det många olika grupper som ger stöd vid livskriser och ger stöd åt din mentala hälsa. Diakoniarbetarna berättar gärna mera om samtalsgrupper, utfärder och läger m.m.

Tag kontakt

Nina Wallenius
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Ann-Christine Wiik
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo