Diakoni och samtalshjälp

Församlingen kan ge dig stöd när livet känns besvärligt och tungt. Ibland behöver man tala med någon för att få hjälp och stöd i svåra situationer.

Ta kontakt när du har problem med dig själv eller med någon annan i din närhet, om du har mist en anhörig, om du har problem med din partner eller med ekonomin, om du funderar över livets mening eller behöver själavård. Vi finns till hands för att lyssna och hjälpa. Vi kan också hjälpa dig i kontakten med myndigheter.

Församlingarnas diakoniarbetare ger

  • samtalshjälp i besvärliga livssituationer
  • råd och stöd inför kontakter med myndigheter
  • stöd och praktiska råd då du behöver ekonomisk hjälp

Vill du ha kontakt för samtal eller annan hjälp? Ring oss och kom överens om en träff.

Öppen mottagning utan tidsbeställning i Esbo svenska församling på Kyrktian, Kyrkogatan 10 i Esbo centrum, varje torsdag kl. 10–12. Man kan komma in i olika kortare ärenden, beställa längre tid till själavård, för utredning av ekonomiska bekymmer m.m. 

Med prästerna

  • kan du tala om allt som känns tungt och som du oroar dig över
  • om kyrkans och församlingens verksamhet
  • Du kan ringa till vem som helst av din egen församlings präster eller kontakta församlingens kansli. De finska församlingarna i Esbo har jourhavande präster. I Esbo svenska församling kan du också ringa direkt till någon av prästerna eller kontakta kansliet, (09) 8050 3000, öppet måndag–fredag kl. 9–15.
Samtalshjälp.

Diakonin hjälper

Diakoniarbetarna finns till hands för att hjälpa dig.

Församlingen kan ge dig stöd när livet känns besvärligt och tungt. Ibland behöver man tala med någon, kanske med en diakoniarbetare eller en präst, för att få hjälp och stöd i svåra situationer.

Ta kontakt när du har problem med dig själv eller med någon annan i din närhet, om du har mist en anhörig, om du har problem med din partner eller med ekonomin, om du funderar över livets mening eller  behöver själavård.

Vi finns till hands för att lyssna och hjälpa. Vi kan också hjälpa dig i kontakten med myndigheter.

Vill du ha kontakt för samtal eller annan hjälp? Ring oss och kom överens om en träff:

Tag kontakt

Nina Wallenius
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Ann-Christine Wiik
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo