Sorg och död

När en människa som står oss nära dör berörs vi djupt. Sorgen efter en anhörig eller nära vän är en långvarig process, ett sorgearbete, som bör få ta sin tid och har sina olika skeden. Man kan sörja på många olika sätt, men smärtan bör få komma till uttryck. Sorgen och smärtan berättar att vi ännu älskar den som inte mera finns här bland oss.  

I församlingarna ordnas sorgegrupper där man i förtroende tillsammans med andra i samma livssituation får dela de känslor och tankar som uppstår genom sorgen. Grupperna leds av diakoniarbetare och präster. 

Information om grupperna finns på församlingarnas webbsidor, i Kyrkpressen och Kirkko & Kaupunki. Du kan också kontakta din hemförsamling eller den jourhavande prästen vid Esbo församlingars servicecentral.

Stöd och samtal

Vill du ha kontakt för samtal eller annan hjälp? Hör av dig till Esbo svenska församlings diakoniarbetare och präster och kom överens om en träff. Kontaktuppgifterna finns här nedanför under rubriken "Tag kontakt".


 

Ljus som ryker

Tag kontakt

Brita Ahlbeck
kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Heidi Jäntti
kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Johan Kanckos
tf. kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Roger Rönnberg
kyrkoherde
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Yvonne Terlinden
församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Nina Wallenius
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Ann-Christine Wiik
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo
Mirja von Martens
församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo