Sorg och död

När en människa som står oss nära dör berörs vi djupt. Sorgen efter en anhörig eller nära vän är en långvarig process, ett sorgearbete, som bör få ta sin tid och har sina olika skeden. Man kan sörja på många olika sätt, men smärtan bör få komma till uttryck. Sorgen och smärtan berättar att vi ännu älskar den som inte mera finns här bland oss.  

I församlingarna ordnas sorgegrupper där man i förtroende tillsammans med andra i samma livssituation får dela de känslor och tankar som uppstår genom sorgen. Grupperna leds av diakoniarbetare och präster. 

 

Ny sorgegrupp våren 2018

En ny sorgegrupp för dig som nyligen genom dödsfall har förlorat en anhörig eller nära vän och har behov av samtal och stöd börjar måndag 5.3.2018 kl. 18–19 på Kyrktian, Kyrkogatan 10, III våningen, A313 Laurentius. Följande träffar tisdag 13.3, måndag 26.3, tisdag 10.4 och måndag 7.5 kl. 18–19.

Efter de två första gångerna, 5.3 och 13.3, är gruppen sluten. Endast de som varit med den första och/eller andra gången deltar. Välkommen med för att samtala! Ingen förhandsanmälan behövs.

Mer information: pastor Mirja von Martens, Esbo svenska församling, tfn 040 547 1854, e-post mirja.vonmartens@evl.fi


 

Ljus som ryker
Fågel som flyger över vatten.