Sorg och död

När en människa som står oss nära dör berörs vi djupt. Sorgen efter en anhörig eller nära vän är en långvarig process, ett sorgearbete, som bör få ta sin tid och har sina olika skeden. Man kan sörja på många olika sätt, men smärtan bör få komma till uttryck. Sorgen och smärtan berättar att vi ännu älskar den som inte mera finns här bland oss.  

I församlingarna ordnas sorgegrupper där man i förtroende tillsammans med andra i samma livssituation får dela de känslor och tankar som uppstår genom sorgen. Grupperna leds av diakoniarbetare och präster. 

 

Ny sorgegrupp våren 2018

En ny sorgegrupp för dig som nyligen genom dödsfall har förlorat en anhörig eller nära vän och har behov av samtal och stöd börjar måndag 5.3.2018 kl. 18–19 på Kyrktian, Kyrkogatan 10, III våningen, A313 Laurentius. Följande träffar tisdag 13.3, måndag 26.3, tisdag 10.4 och måndag 7.5 kl. 18–19.

Efter de två första gångerna, 5.3 och 13.3, är gruppen sluten. Endast de som varit med den första och/eller andra gången deltar. Välkommen med för att samtala! Ingen förhandsanmälan behövs.

Mer information: pastor Mirja von Martens, Esbo svenska församling, tfn 040 547 1854, e-post mirja.vonmartens@evl.fi


 

Ljus som ryker
Fågel som flyger över vatten.

Tag kontakt

Brita Ahlbeck
kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Heidi Jäntti
kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Johan Kanckos
tf. kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Roger Rönnberg
kyrkoherde
Esbo svenska församling
Fax:  09 855 0067
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Yvonne Terlinden
församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Nina Wallenius
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Ann-Christine Wiik
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo
Mirja von Martens
församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo