Sorgegrupper

I Esbo svenska församling finns sorgegrupper som leds av en präst eller diakoniarbetare. Grupperna fungerar som ett stöd för dem som nyligen genom dödsfall mist en anhörig eller nära vän. Tanken är att tillsammans med andra dela erfarenheter i och kring sorgen och att få redskap att leva vidare. I regel startar nya sorgegrupper i början av vår- och höstterminerna.

Stöd i sorg och saknad: En ny sorgegrupp börjar i Sockenstugan, Kyrkbacksv. 2, onsdag 25.10.2017 kl. 18–19. Följande träffar 1.11, 8.11, 22.11 och 29.11. OBS! Ingen samling 15.11. Efter de två första gångerna, 25.10 och 1.11, är sorgegruppen sluten. Endast de som varit med den första och/eller andra gången deltar. Gruppen är till för alla som drabbats av sorg. Ingen förhandsanmälan behövs. Ledare är pastor Yvonne Terlinden, 050 356 1915.

Näckros