Samtal, stöd och stillhet

Du studerar eller arbetar vid en läroanstalt – saknar du någon att diskutera med? Längtar du efter stillhet? Har du tankar och idéer om verksamheten?
Funderar du på andliga frågor? Dina människorelationer? Dina studier eller ditt jobb?
Söker du en kristen studentkör eller vill få info om studentgudstjänster i Esbo som du kunde delta i? Hör av dig!
Kontakt

Kontakt

I Esbo svenska församling ansvarar pastor Mirja von Martens för församlingens arbete i Mattlidens gymnasium och andra svenska läroanstalter i Esbo. Du når henne per telefon 040 547 1854, e-post mirja.vonmartens@evl.fi.

Du kan också kontakta diakoniarbetarna om du behöver stöd genom samtal:

  • Nina Wallenius, 050 432 4323
  • Ann-Christine Wiik, 050 597 3313
Frustrerad studerande.

Vi jobbar i ungdomsarbetet

Ungdomsarbetsledare
Johanna Terho 050 568 5718, ledande ungdomsarbetsledare (tjänstledig)
Camilla Dannholm 040 709 9446
Anna Helin 050 308 2384
Sini Sundqvist 040 531 1048

Sektorschef för barn-, familje- och ungdomsarbetet
Helena Aitti-Lindberg 040 7636250

Ungdomspräst
Johan Kanckos  040 513 0828


e-post till alla: fornamn.efternamn@evl.fi