Begravning

Hela livet framstår i en annan dager när döden kommer nära. Enligt vår kristna tro är döden ändå inte slutet på allting. Som kristna välsignar vi den avlidna till gravens vila med hoppet om uppståndelse och ett nytt liv.

Var och en av oss kommer under sitt liv att konfronteras med sorgens starka krafter. Vi vill gå med dig på en bit av sorgens väg och hjälpa dig att hitta de källor till stöd och kraft som församlingen kan erbjuda.

Det är de närmaste anhörigas uppgift att ordna begravning. Begravningen består av jordfästningen och minnesstunden.

Bokningarna görs på Esbo församlingars servicecentral, Kyrkogatan 1, 02770 Esbo. Öppet måndag–fredag kl. 9-15, telefon (09) 8050 2601, e-post hautatoimisto.espoo@evl.fi