Vill du göra gott?

Nu har du chansen! Du behövs!

Alla församlingar i Esbo erbjuder olika alternativ till frivilligarbete. Du kan t.ex. delta i hjälpinsatser och insamlingar, sjunga i kör, hjälpa äldre personer, be för sjuka eller hjälpa till i högmässan. Ungdomar behövs t.ex. som klubbledare och hjälpledare.

Som frivillig är du inte ensam, du är en del av ett nätverk av frivilliga. Du blir bekant med andra församlingsmedlemmar och har chansen att göra något för dina medmänniskor. Du får alltid stöd och handledning för din uppgift.

Kontakta kaplan Heidi Jäntti, som koordinerar frivilligarbetet i Esbo svenska församling, tfn 040 531 1046, e-post heidi.jantti@evl.fi

Här kan du se de många rollerna som finns i Esbo svenska församling för dig som frivilligarbetare

 

 

Frivillaga-logon

Tag kontakt

kaplan, tjänstledig
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson för frivilligverksamhet, kontaktperson i regnbågsfrågor