Gemensamt Ansvar

Gemensamt Ansvar är den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling, som hjälper nödställda i Finland och u-länderna, oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse. 
Intäkterna från GA 2021 går till äldre personer i ekonomiskt trångmål både i Finland och ute i världen. 

GEMENSAMT ANSVAR 2021 i Esbo svenska församling

Insamlingen börjar 7.2 och pågår fram till hösten. Tills vidare görs arbetet i huvudsak på nätet.

GA-temadag lördag 11.9 (OBS! Nytt datum!)

Käpphäst- och fågelholksverkstad för små och stora kl. 10–12, efter det promenad med spårning, lätt servering, GA-information och musikprogram till ca kl. 14.00. Programändringar kan förekomma. Mer information senare.

Insamling med sparbössor i köpcentrum 11.9 kl. 13–15: Vill du ge två timmar av din tid för GA?

Vi samlar in pengar under temadagen 11.9 och behöver frivilliga insamlare till köpcentren. Närmare uppgifter om platserna ges senare. Hör av dig till pastor Mirja von Martens, mirja.vonmartens@evl.fi, 040 547 1854.

Mer information om Gemensamt Ansvar 2021

Du kan donera direkt här

eller  betala in ditt bidrag:
Aktia FI82 4055 0010 4148 41                    
Nordea FI16 2089 1800 0067 75                
Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28   

Esbo svenska församlings referensnummer är 305080.

Du kan också delta:

–   Per telefon, ring:
0600 1 5005 (5,09 € / samtal+lpa)
0600 1 7010 (10,26 € / samtal+lpa)
0600 1 7020 (20,28 € / samtal+lpa)

– Sänd ett SMS till numret 16588:
Skriv i meddelandefältet
APU20 (20 €)
APU10 (10 €)

MobilePay 85050 (Riksomfattande MobilePay donationsnummer) 

MobilePay 45597 (Esbo svenska församling MobilePay donationsnummer) 

Insamlingstillstånd RA/2020/639, 
fr.o.m. 1.9.2020 i kraft tills vidare, finländska fastlandet, beviljat 29.5.2020 av Polisstyrelsen.

 

Gemensamt Ansvar-insamlare med sparbössor
Allra mest överraskade fattigdomen på ålderns höst. De äldre i nöd i Finland och  i världen behöver din hjälp.

Tag kontakt

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson för frivilligverksamhet, kontaktperson i regnbågsfrågor