Gemensamt Ansvar

Gemensamt Ansvar är ev.luth. kyrkans storinsamling, som hjälper nödställda människor i Finland och utvecklingsländerna.

Du kan betala in ditt bidrag på:
Aktia FI82 4055 0010 4148 41                    
Nordea FI16 2089 1800 0067 75                
Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28   

Esbo svenska församlings referensnummer är 305080.

Resultatet av insamlingen i Esbo svenska församling februari-april 2018 var totalt 8053,51 €. Vi tackar alla som gett bidrag!

Gemensam ansvars logo.
Gemensamt Ansvar 2018 motverkar hunger.
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo