Gemensamt Ansvar

är ev.luth. kyrkans storinsamling, som hjälper nödställda människor i Finland och utvecklingsländerna. GA fyller 70 år 2020 och lyfter speciellt fram föräldraskapets utmaningar samt barns och ungdomars behov av trygga vuxna.

Du kan donera direkt här

eller  betala in ditt bidrag:
Aktia FI82 4055 0010 4148 41                    
Nordea FI16 2089 1800 0067 75                
Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28   

Esbo svenska församlings referensnummer är 305080.

 

GA 2020 i Esbo svenska församling:

Marie bebådelsedag, söndag 22.3. Högmässa i Esbo domkyrka kl. 12.15.
Marthorna inbjuds speciellt. Kyrkkaffe med GA-program i  Sockenstugan. Diakon Karin Salenius berättar om sin resa till Uganda i september 2019. Frivillig kaffeavgift för GA.

Söndag 29.3. Högmässa och GA-lunch i Olars kapell kl. 10.30
Månskivan 4 (OBS platsen!) Försäljning av GA-produkter.

Konserter med frivillig GA-kollekt och fritt inträde

 • 28.3 kl. 20.20 i Esbo domkyrka. Earth Hour, EsCantores
 • 2.4 kl. 19 i Esbo domkyrka. Kammarkören Novena
 • Musik av bl.a. Fauré, Kortekangas, Kuula, Mirolybov.
 • 5.4 kl. 19 i Esbo domkyrka. Palmsöndagskonsert, AVE EVA.
 • En konsert där den medeltida europeiska musiken och tidig arabisk musik möts.
 • 10.4 kl. 21 i Esbo domkyrka. Långfredagskonsert
 • Joachim a Burck (1546-1610): Johannespassionen, MGRENsemble.
 • 22.4 kl. 19 i Olars kyrka, finska sidan. Musikinstitutet Kungsvägen
 • Orkesterkonsert med stråk- och blåsorkester samt barockensemble.
 • 24.4 kl. 19 i Olars kyrka, finska sidan. Körerna från Musikinstitutet Kungsvägen

Pysselverkstäder för vuxna och barn

 • Fågelholksverkstad  lördag 7.3 kl. 11–13 i Olars kyrka, svenska sidan, Olarsb. 4.
 • Käpphästverkstad lördag 14.3 kl. 11–13  i Olars kyrka, svenska sidan.

Församlingens barnledare hjälper till med fågelholkarna och käpphästarna. Pris 10 €/ barn & vuxen för material. Kontantbetalning på plats. Anmälning per e-post senast tisdag 3.3 till ledaren för familjeverksamheten Jenni Hietala, jenni.hietala@evl.fi

Tema-matkväll torsdag 19.3 kl.17.30–19.30 i Södrik kapell

 •  ”Dikter om våren” med Mirja von Martens och Mauriz Brunell. Frivillig avgift för GA.

 

 

 

 

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2020 har temat
församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo