Gemensamt Ansvar

Gemensamt Ansvar är den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling, som hjälper nödställda i Finland och u-länderna, oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse. 
Intäkterna 2021 går till äldre personer i ekonomiskt trångmål både i Finland och ute i världen. 

GEMENSAMT ANSVAR 2021 i Esbo svenska församling

Insamlingen började 7.2 och pågår hela året. 

Mer information om Gemensamt Ansvar 2021

Du kan donera direkt här

eller  betala in ditt bidrag:
Aktia FI82 4055 0010 4148 41                    
Nordea FI16 2089 1800 0067 75                
Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28   

Esbo svenska församlings referensnummer är 305080.

Du kan också delta:

–   Per telefon, ring:
0600 1 5005 (5,09 € / samtal+lpa)
0600 1 7010 (10,26 € / samtal+lpa)
0600 1 7020 (20,28 € / samtal+lpa)

– Sänd ett SMS till numret 16588:
Skriv i meddelandefältet
APU20 (20 €)
APU10 (10 €)

MobilePay 85050 (Riksomfattande MobilePay donationsnummer) 

MobilePay 45597 (Esbo svenska församling MobilePay donationsnummer) 

Insamlingstillstånd RA/2020/639, 
fr.o.m. 1.9.2020 i kraft tills vidare, finländska fastlandet, beviljat 29.5.2020 av Polisstyrelsen.

 

Gemensamt Ansvar-insamlare med sparbössor
Ge en MOBILEPAY-donation till Gemensamt Ansvar-insamlingen i vår församling.

Tag kontakt

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson för frivilligverksamhet, kontaktperson i regnbågsfrågor