Gemensamt Ansvar

Gemensamt Ansvar är ev.luth. kyrkans storinsamling, som hjälper nödställda människor i Finland och utvecklingsländerna.

Du kan betala in ditt bidrag:
Aktia FI82 4055 0010 4148 41                    
Nordea FI16 2089 1800 0067 75                
Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28   

Esbo svenska församlings referensnummer är 305080. Insamlingen för år 2019 avslutades 30.4. De bidrag som betalas in efter det överförs till GA 2020.

Resultatet för GA 2019 i Esbo svenska församling blev 9 089,17 €. 20 %, d.v.s. 1817 €, har betalats in till församlingens diakoni för att stöda familjer som har det ekonomiskt svårt att täcka barnens studiekostnader. Vi tackar alla dem som på olika sätt har deltagit i insamlingen!

 

Gemensamt Ansvar-information
församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo