Möjlighet till lokalt stöd för barns och ungdomars studier

Har du problem med att få pengarna att räcka för ditt barns studiematerial? Har du problem att skaffa t.ex. en dator för studierna eller kursböcker?

Det inhemska insamlingsmålet för årets Gemensamt Ansvar-kampanj stöder familjer som har det ekonomiskt svårt att få pengarna att räcka till barnens studiekostnader, oavsett om barnen studerar i grundskola, gymnasium eller yrkesskola.

Du kan ansöka om bidrag från Gemensamt Ansvar via diakonin i Esbo svenska församling. Ta modigt kontakt med diakoniarbetare Taina Sandberg, e-post taina.sandberg@evl.fi, som berättar vad som behövs för ansökan!

Många ungdomar saknar utbildning eftersom de inte har råd.
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo